Yazım Kuralları

  1. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.
  2. Hakem değerlendirmesi sonucunda yayıma kabul edilen çalışmalar için ‘Etik Bildirimi ve Telif Sözleşmesi’ formunu bütün yazarların imzalayıp dergiye e-posta aracılığıyla ya da sisteme yükleyerek ulaştırması gerekmektedir.
  3. Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word programında Times New Roman 12 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı, paragraf ilk satırı 0). Marj ayarları: üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, paragraf ilk satırı 1,25 cm içeriden verilmeli, paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk. olmalıdır. Başlıklar önce 12nk, sonra 6nk olmalı. Paragraflar arasında boş satır verilmemeli.
  4. Çalışmanın başına, en az 200-en fazla 300 kelimeden oluşan Özet ve Anahtar Kelimeler (Türkçe) ile Abstract ve Keywords (İngilizce) konulmalıdır. Ayrıca her yazar için eksiksiz adres bilgileri bulunmalıdır. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmelidir.
  5. Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 
  6. Gönderilecek çalışma aşağıdaki dosyalar ile birlikte yüklenmeli:

*Yazar isimsiz tam metin makale (dosya adı, yazar isimleri "kamil-yazıcı.doc" gibi olmamalı,

* Makale künyesi ( Makale ismi,   her bir yazar için; yazar ismi, unvanı, kurum bilgileri, eposta adresi, Orcid numarası ve etik kurul izni gerektiren yazılarda izinle ilgili bilgiler) 

* Telif hakkı sözleşmesi

* Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı (kaynakça dahil) % 25’i aşmamalıdır).

Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.