Cilt 2 Sayı 2 (2022): EKİM 2022

					Cilt 2 Sayı 2 (2022): EKİM 2022 Gör

IJER Ekim 2022 Sayısı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH

E-ISSN: 2757-959X

Editör: Doç. Dr. Sait BARDAKÇI

 
Yayınlanmış: 2022-10-12

Makaleler