ANASAYFA

Dergimiz 2024 Ekim sayısından itibaren DERGİPARK üzerinden makale kabul etmektedir. Güncel adresimiz:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijerdergisi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH

E-ISSN: 2757-959X

Yayımcı:Sivas İktisadi ve İdari Akademik Araştırmacılar Derneği

Dernek Kütük No: 58-015-060

Editör: Doç. Dr. Rahim ARSLAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü