1.
ELDEN ÜRGÜP S, ÜSTÜNALP A. 2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels. IJER [Internet]. 15 Eylül 2021 [a.yer 21 Mayıs 2022];1(2):23-40. Erişim adresi: https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13