ELDEN ÜRGÜP, Seval, ve Arzu ÜSTÜNALP. “2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe Ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in Terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) 1, no. 2 (Eylül 15, 2021): 23–40. Erişim Mayıs 21, 2022. https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13.