[1]
S. . ELDEN ÜRGÜP ve A. . ÜSTÜNALP, “2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels”, IJER, c. 1, sy 2, ss. 23–40, Eyl. 2021.