ELDEN ÜRGÜP, S. . ve ÜSTÜNALP, A. . (2021) “2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 1(2), ss. 23–40. Erişim adresi: https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13 (Erişim: 21 Mayıs 2022).