ELDEN ÜRGÜP, Seval, ve Arzu ÜSTÜNALP. 2021. “2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe Ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in Terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) 1 (2):23-40. https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13.