ELDEN ÜRGÜP, S. ., & ÜSTÜNALP, A. . (2021). 2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 1(2), 23–40. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13