(1)
ELDEN ÜRGÜP, S. .; ÜSTÜNALP, A. . 2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe Ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in Terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels. IJER 2021, 1, 23-40.