5. Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Kavramları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

An Investigation of the Relationship Between the Concepts of Burnout and Intention to Leave with the Structural Equation Model

Yazarlar

  • Murat YILDIRIM Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
  • Yalçın KARAGÖZ Düzce Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Yapısal Eşitlik Modeli- Tükenmişlik- İşten Ayrılma Niyeti

Özet

Bu çalışmanın konusu, hizmet sektöründe zor görevler üstlenen banka çalışanlarının yaşadıkları tükenmişlik ve işten ayrılma niyetidir. Çalışmanın amacı Kayseri, Sivas ve Tokat merkez ilçelerindeki banka çalışanlarının tükenmişlik seviyelerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek adına sosyal bilimlerde sıkça kullanılan ve diğer çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden üstün özelliklere sahip olan yapısal eşitlik modeli seçilmiştir. Araştırmada öncelikli olarak banka çalışanlarının tükenmişlik ve işten ayrılma düzeyleri belirlenmeye çalışılmış olup ardından tükenmişliğin demografik değişkenlerle göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmada tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek adına yapısal eşitlik modelinin iki önemli yapısını teşkil eden ölçüm modeli ile yapısal model kurularak gizli değişkenlerle yol analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre tükenmişlik işten ayrılma niyetini pozitif yönde istatistiki olarak anlamlı ve yüksek oranda açıkladığı elde edilmiştir.

Yayınlanmış

2022-10-12

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, M., & KARAGÖZ, Y. . (2022). 5. Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Kavramları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: An Investigation of the Relationship Between the Concepts of Burnout and Intention to Leave with the Structural Equation Model. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 2(2). Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/90-112

Sayı

Bölüm

Makaleler