6. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA YÖNELİK TEŞVİKLER VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN EKONOMİK ETKİLERİ

INCENTIVES FOR RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS IN TURKEY AND THE ECONOMIC EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY

Yazarlar

  • Bünyamin DEMİRGİL Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF
  • Ali Furkan ORUN

Özet

Yenilenebilir enerji doğada tabii olarak bulunan ve kendisini sürekli yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus-deniz kökenli enerjilerdir. Dünya genelinde hızla artan nüfus ile bağlantılı olarak teknoloji ve sanayi sektöründeki gelişmeler sonucu enerji ihtiyacı artış göstermiştir. Fosil yakıtların dünyada dengeli bir dağılım göstermemesi ve çevreye karşı meydana getirdiği zararlar yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Enerji ihtiyacını %70 civarında dışa bağımlı olarak karşılayan Türkiye için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjide artışın sağlanabilmesi için ülkemizde sektöre verilen teşvikler, yenilebilir enerjinin ülkemizdeki potansiyeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde sağladığı ekonomik sonuçlar incelenerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Yayınlanmış

2021-09-15 — 2021-09-15 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİRGİL, B., & ORUN, A. F. . (2021). 6. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA YÖNELİK TEŞVİKLER VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN EKONOMİK ETKİLERİ: INCENTIVES FOR RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS IN TURKEY AND THE ECONOMIC EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 1(2), 90–112. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/9

Sayı

Bölüm

Makaleler