2. YÖNELİMSEL İLETİŞİM (INTENTİONALİTY), YAPAY ZEKA VE METAVERSE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON INTENTIONALITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND METAVERSE RELATIONSHIP

Yazarlar

  • Gül Dilek TÜRK Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Kişilerarası İletişim, Yönelimsellik, Metaverse, Yapay Zeka

Özet

Yönelimsellik (intentionality) Brentano tarafından ortaya atılan bir kavramdır. İnsanların dış dünya gerçekliğiyle ilişkisini algı, beden ve zihinsel süreçler üzerinden analiz etmiştir. Kavram pek çok dil ve zihin felsefecisi tarafından da tartışılmıştır. İnsanların dış dünyadan gelen uyarıcılara kendi biyolojik, duygusal ve zihinsel süreçleri ile yorumlama getirerek bir tutum ve davranış geliştirdiğini ileri sürmektedir. İnsanların algıladığı şekilde yorum yaparak davranışsal edimler geliştirdiği savunulmaktadır. Bu durum kişinin diğer insanlarla olan ilişkilerini ve kişilerarası iletişim süreçlerini de yönetmektedir. Kişi alıcı olarak, kaynak kişinin gönsderdiği mesajı, kendi ruhsal, fizyolojik ve zihinsel işlem mekanizması süreçleri ile yorumlayarak kod açımlama yaptığı ve ulaştığı sonuca göre yeni bir mesaj kodlayarak karşı tarafa gönderdiği yönelimsel iletişimin temelini oluşturmaktadır. Aynı konu, bir iletişim süreci olarak farklı kişilerde farklı ilerleyebildiği gibi, farklı zamanlarda aynı kişiler tarafından tekrarlandığında kişilerin o andaki içsel süreçlerine göre farklı ilerleyebilmektedir. Dolayısıyla yönelimsellik dış dünyadan gelen uyarıcıların içsel süreçlerdeki yorumlanma halidir. Bu kavram bilgisayar teknolojilerini gelişimi ile  yapay zekaya kazandırılabilir mi? Tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bilgisayar bilinç kazanır mı?, verileri insanlar gibi yorumlayarak, yönelimsel iletişim süreçlerine dahil olur mu tatırşmaları gündemi meşgul etmiştir. Bugün artırılmış gerçeklik ve Metaverse üç boyutlu, kullanıcılara fiziksel dünya deneyimlerine benzer gerçekçi denyimler yaşama imkanı sunun üç boyutlu dijital bir evrendir. Tartışmalar bu evrenin yapay zeka ile yönetimi ele geçirip insanları köleleştirip köleleştirmeyeceğine dair tartışmalarla yine gündemi meşgul etmektedir. Bu çalışma Metaverse, kişilerarası iletişim, yapay zeka ile iletişim ve yönelimsellik (intentionality) ilişkisini analiz edilerek tartışmalara cevap aramayı amaçlamıştır.

Yayınlanmış

2022-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

TÜRK, G. D. (2022). 2. YÖNELİMSEL İLETİŞİM (INTENTİONALİTY), YAPAY ZEKA VE METAVERSE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AN EVALUATION ON INTENTIONALITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND METAVERSE RELATIONSHIP . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 2(3), 19–39. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/20

Sayı

Bölüm

Makaleler