3. COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA YOKSULLUĞU ENGELLEMEYE YÖNELİK İZLENEN STRATEJİ VE YÖNTEMLER

STRATEGIES AND METHODS FOLLOWED TO PREVENT POVERTY IN THE FIELD OF EDUCATION IN TURKEY DURING THE COVID-19 PROCESS

Yazarlar

  • İrem SAVCI KÖROĞLU Milli Eğitim Bakanlığ

Anahtar Kelimeler:

Covid-19,- Eğitim,- Eğitim Yoksulluğu,- Pandemi.

Özet

Covid-19 salgını dünya üzerinde yaklaşık 266 milyon vaka ve 5 milyonu geçen sayıda ölüme sebebiyet vermiştir (06.12.2021). Ocak 2020’de ilk kez görüldüğü günden bu yana etkisi artan, yalnızca sağlık alanında değil, sosyal yaşamın her alanını etkileyen bu salgın yaşamın seyrini olumsuz yöne çevirmiştir. Covid-19 salgınıyla birlikte alınan önlemler çerçevesinde işsizlik, yoksullaşma, eğitim ve sosyal faaliyetlerde aksama meydana gelmiş, kamusal hayat büyük bir çıkmaza girmiştir. Salgının büyük etkiler yarattığı alanlardan biri de hiç şüphesiz eğitimdir. Salgının bulaşıcılığı sebebiyle karantina önlemleri çerçevesinde Türkiye dahil birçok ülkede yüz yüze eğitime ara verilmiş, etkisi uzun yıllar hissedilecek türden eğitim aksaklıkları yaşanmıştır. Bu çalışmada Covid-19 sürecinde Türkiye’de eğitim alanındaki yoksulluk ve bu yoksulluğu önlemeye yönelik strateji ve yöntemler ele alınmış, devletin ve sosyal yapılanmanın diğer öğelerinin (sivil toplum kuruluşları, vakıflar vb.) eğitim yoksulluğunu önlemeye yönelik çalışmaları ele alınarak incelenmiştir. Türkiye’de bölgesel gelişmişliğe bağlı olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuk ve gençlerin eğitime erişim imkânı daha düşüktür. Batı bölgelerinde ise başta ekonomik sebepler olmak üzere, sosyo-demografik sebepler ağırlıklı olarak eğitime ileriye yönelik ket vurmaktadır. Covid-19 salgını sürecinde bahsedilen bu durumların da tesiriyle eğitim yoksulluğu oranları daha da artmıştır. Çalışmamız eğitim yoksulluğuyla mücadeledeki strateji ve yöntemleri bir bütün olarak değerlendirmeyi ve salgın sürecine tesirini ele almıştır.

Yayınlanmış

2022-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

SAVCI KÖROĞLU, İrem. (2022). 3. COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA YOKSULLUĞU ENGELLEMEYE YÖNELİK İZLENEN STRATEJİ VE YÖNTEMLER: STRATEGIES AND METHODS FOLLOWED TO PREVENT POVERTY IN THE FIELD OF EDUCATION IN TURKEY DURING THE COVID-19 PROCESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 2(3), 40–56. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/19

Sayı

Bölüm

Makaleler