4. KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK MEMNUNİYET ALGILARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF SATISFACTION PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TO THE APPLICATION OF DISTANCE EDUCATION DURING THE CORONAVIRUS (COVID-19) PROCESS

Yazarlar

  • Yılmaz GÜNEL Divriği Nuri Demirağ Vocational School, Finance-Banking and Insurance Department, Sivas Cumhuriyet University
  • Abdulkerim GÜLER Sivas Cumhuriyet Ünv. İİBF, İşletme Bölümü, Doktora Öğrencisi

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Eğitim, Covid-19, Memnuniyet Algısı, Eğitim Sistemi.

Özet

Günümüzde eğitim veren birçok kurum uzaktan eğitim uygulamasını yüz yüze eğitim uygulamasına göre alternatif bir seçenek olarak görmektedir. Ülkemizdeki üniversitelerde uzaktan eğitimle ön lisans, lisans, lisansüstü vb. eğitimlerle çeşitli diploma veya sertifika programları açılmaktadır. Bazı üniversitelerdeyse yü zyüze eğitim uygulamasını destekleyici bir etmen olarak uzaktan eğitim uygulaması tercih edilmektedir. Koranavirüs döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin uzaktan eğitime zorunlu geçmesi nedeniyle bu eğitim uygulamasına önem artmıştır. Teknolojik gelişmeler de uzaktan eğitim uygulamasının yaygınlaşması ve uygulanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Covid 19 döneminde uzaktan eğitim uygulamasına karşı üniversite öğrencilerinin memnuniyet algıları incelenmiştir. Araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Bu araştırma, ülkemizde uygulanan uzaktan eğitim uygulamasının Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine olumlu etkisi olup olmadığını, varsa sorunların neler olduğunu tespit etmek ve çeşitli öneriler sunmak için yapılmıştır. Araştırmada Yıldırım (2014) ile Eygü ve Karaman’ın (2013) geliştirdikleri ölçekler kullanılarak ön lisans ve lisans öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Anketlerin analizi için SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin, uzaktan eğitim uygulamasında sistemsel sorunlar dışında sorunlar yaşamadıkları, pandemi sürecinde bu eğitim modelini yüz yüze eğitime göre iyi bir alternatif olarak kabul ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

FÜNEL, Y., & GÜLER, A. G. (2021). 4. KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK MEMNUNİYET ALGILARININ İNCELENMESİ: INVESTIGATION OF SATISFACTION PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TO THE APPLICATION OF DISTANCE EDUCATION DURING THE CORONAVIRUS (COVID-19) PROCESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 1(2), 54–73. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/15

Sayı

Bölüm

Makaleler