2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi

Examining the Curriculum of Open Education Faculties in terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels

Yazarlar

  • Seval ELDEN ÜRGÜP Sivas Cumhuriyet Ünv. İİBF, İşletme Bölümü
  • Arzu ÜSTÜNALP Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe, Finansman, Önlisans, Lisans, Açıköğretim Fakültesi

Özet

Açık öğretim fakültesi kişilere yaşam boyu eğitim imkanı veren ve öğrenme hedeflerine ulaşmasını amaçlayan önemli bir eğitim sistemidir. Bu sistem açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra, özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, çok hızlı hareket edebilen esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı da uluslararası alanda cazibe merkezi haline gelmiştir. Uluslararası alanda dikkat çeken bir eğitim sistemine sahip olan bu fakültelerin ders programlarının gerek finans açısından gerekse de muhasebe açısından ele alınarak incelenmelidir. Türkiye’de bu amaçla eğitim veren, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi olmak üzere 3 tane üniversite bulunmaktadır. Araştırma kapsamında muhasebe ve finansman derslerinin yer aldığı bölümler belirlenmiştir. Açık öğretim fakültelerinin ders programları içerik analizi yöntemi kullanılarak bölümler, lisans, önlisans ve kredi değerleri olmak üzere 4 çeşit kritere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma verileri word programında değerlendirilmiştir. Her üniversite kendi içinde önlisans ve lisans olarak 2 farklı grupta toplanmıştır. Bu dersleri içeren bölüm sayıları, derslerin bölümlere göre dağılımı, önlisans ve lisans düzeyinde en fazla ve en az bölümü olan üniversiteler tespit edilmiştir. Muhasebe ve finansman derslerinin en fazla yer aldığı ön lisans bölümünün Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde 10 adet olduğu, en az yer verilen üniversitenin ise İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde 3 adet olduğu görülmektedir. Lisans bölümünde ise, en fazla yer veren üniversitenin 11 adet olarak Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aynı isimde olan derslere karşılık gelen kredi değerlerinde farklılıklar tespit edilmiştir.

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

ELDEN ÜRGÜP, S. ., & ÜSTÜNALP, A. . (2021). 2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi: Examining the Curriculum of Open Education Faculties in terms of Accounting and Finance Courses at Associate and Undergraduate Levels. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 1(2), 23–40. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13

Sayı

Bölüm

Makaleler