IJER Dergiparkta

2024-04-09

Dergimiz 2024 Ekim sayısından itibaren DERGİPARK üzerinden makale kabul etmektedir. Güncel adresimiz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijerdergisi

MART 2024 (Doçentlik başvuru öncesi) sayımız için yayın kabülümüz başlamıştır.

Dergimizin tüm hizmetleri ücretsizdir.