Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Bir sorunla karşılatığınızda, makale yükeleyemedğinizde ijeriletisim@gmail.com adresinden editörle iletişime geçiniz. Makelenizin editör tarafından yüklenmesini isteyebilirsiniz.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

 1. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.
 2. Hakem değerlendirmesi sonucunda yayıma kabul edilen çalışmalar için ‘Etik Bildirimi ve Telif Sözleşmesi’ formunu bütün yazarların imzalayıp dergiye e-posta aracılığıyla ulaştırması gerekmektedir.
 3. Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word programında Times New Roman 12 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı, paragraf ilk satırı 0). Marj ayarları: üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, paragraf ilk satırı 1,25 cm içeriden verilmeli, paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk. olmalıdır. Başlıklar önce 12nk, sonra 6nk olmalı. Paragraflar arasında boş satır verilmemeli.
 4. Çalışmanın başına, en az 200-en fazla 300 kelimeden oluşan Özet ve Anahtar Kelimeler (Türkçe) ile Abstract ve Keywords (İngilizce) konulmalıdır. Ayrıca her yazar için eksiksiz adres bilgileri bulunmalıdır. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmelidir.
 5. Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 
 6. Gönderilecek çalışma aşağıdaki dosyalar ile birlikte yüklenmeli:

*Yazar isimsiz tam metin makale (dosya adı, yazar isimleri "kamil-yazıcı.doc" gibi olmamalı,

* Makale künyesi ( Makale ismi,   her bir yazar için; yazar ismi, unvanı, kurum bilgileri, eposta adresi, Orcid numarası ve etik kurul izni gerektiren yazılarda izinle ilgili bilgiler) 

* Telif hakkı sözleşmesi

* Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı (kaynakça dahil) % 25’i aşmamalıdır).

Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

Makaleler

Varsayılan bölüm politikası

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.